| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

Norwegian

Page history last edited by Ole-Petter Ortveit 8 years, 8 months ago

 

 

  English text Target language text
1 Change Search Bytt søkemotor
2 Search Søk
3 Translate Oversett
4 Recent posts Nylige innlegg
5 Random Tilfeldig
6 Random Posts Tilfeldige innlegg
7 Subscribe to our RSS Feed Meld deg på vår RSS-strøm
8 Subscribe By E-mail Meld deg på via e-post
9 Share Del
10 Share This Post Del dette innlegget
11 Twitter Dashboard Twitter oversikt
12 Last Notification Siste notifikasjon
13 Blog Notification Blogg notifikasjon
14 Site Notification Nettstedsnotifikasjon
15 Tools Verktøy
16 X days ago X dager siden
17 X minutes ago X minutter siden
18 X months ago X måneder siden
19 Connect to view friend list Koble til for å vise venneliste
20 Members Medlemmer
21 Go to our Fan Page Gå til vår Fanside
22 Community Fellesskap
23 Community Shout Box Fellesskapets ropeboks
24 Connect To Shout Koble til rop
25 Join the conversation about Bli med i samtalen om
26 Post Innlegg
27 Follow Følg
28 Followers Følgere
29 Powered By .... Bygd av ....
30 Reply Svar
31 About Om
32 Games Spill
33 Photo Gallery Fotogalleri
34 Gallery Galleri
35 Print This Page Print denne siden

36

Blog Search

Bloggsøk 

37

Google Search

Googlesøk

38

Translate this Page

Oversett siden 

39

Navigator

Navigering 

40

Join Community

Bli medlem 

41

Join our Community via Facebook Connect

Ble medlem med din Facebook konto 

42

Play Games (powered by HeyZap)

Spill spill fra HeyZap 

43

Live Message

Direkte melding 

44

Play Games

Spill spill 

45

Online

Online 

46

Scroll to top

Gå til toppen 

47

Profile

Profil 

48

My Store

Min butikk 

49

Videos

Videoer 

50

Live Message

Direkte melding 

51

Click here to learn more about this bar

Klikk her for mer informasjon om denne linjen 

52

Click here to view the latest posts

Klikk her for å se de siste innleggene 

53

Click here to view the latest notifications

Klikk her for å se de siste meldingene 

54

Click here to play online games

Klikk her for å spille online spill 

55

Click here to see who’s online and from where in the world

Klikk her for å se hvem som er online og hvor i verden de kommer fra 

56

Dashboard

Dashboard 

57

X users online

X brukere her 

58

Maps – see where visitors are located

Kart - se hvor de besøkende kommer fra 

59

Readers – what are visitors reading right now

Lesere - hva leser de besøkende akkurat nå 

60

See all x users

Se alle x brukere 

61

History – Users online during the past 24 hours

Historie - Brukere online siste 24 timer 

62

Recent

Nå nylig 

63

Group

Gruppe 

64

Monthly

Månedlig  

65

Yearly

Årlig 

66

5 Years

Fem år 

67

Zoom In

Zoom inn 

68

Watch My Latest Videos

Se mine siste videoer 

69

View Real Time Stats (Popular Posts, Dynamic Map)

Se statistikk i sanntid 

70

Twitter Profiles

Twitter profiler 

71

Join Chat

Bli med på vår Chat 

72

Join our Live Chat

Bli med på vår Live Chat 

73

Fan Page

Fanside 
74  Updates  Oppdateringer 
75  Subscribe  Abonner 
76  Page   Side 
77  Stream  Strøm 
78  Minimize Toolbar  Minimer verktøylinjen 
79  Top Pages  Top sider 
80  Click here to watch videos from our YouTube channel  Klikk her for å se på videoer fra vår Youtube-kanal 

81

Random

Tilfeldig 

82

Click here to load a random post

Klikk her for å laste tilfeldig side 

83

Facebook recommendations

Facebook anbefalinger 

84

Click here to see our most popular pages on facebook

Klikk her for å se våre mest populære sider på Facebook 

85

Recent activity

Siste aktivitet 

86

Click here to see the latest user activity feed on facebook

Click her for å se siste bruker aktivitet på Facebook 

87

Timeline

Tidslinje 

88

Click here to view our content timeline

Klikk her for å se vårt innhold på tidslinjen

89

Recent Posts Timeline

Siste sider på tidslinjen 

90

Donate

Doner 

91

Click here to support us with a donation

Klikk her for å donere til oss 

92

Click here to change search provider

Klikk her for å endre søkemotor 

93

Donate to Japan

Doner til Japan 

94

Click here to support Japan with a donation

Klikk her for å donere til Japan 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.