| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Czech

Page history last edited by Vítězslav ADAM 9 years, 3 months ago

 

  English text Target language text
1 Change Search Změnit Hledání
2 Search Hledat
3 Translate Přeložit
4 Recent posts Nejnovější příspěvky
5 Random Náhodně
6 Random Posts Náhodné příspěveky
7 Subscribe to our RSS Feed Odebírat RSS zdroj
8 Subscribe By E-mail Odebírat E-Mailem
9 Share Sdílet
10 Share This Post Sdílet Tento Příspěvek
11 Twitter Dashboard Nástěnka Twitter
12 Last Notification Poslední Oznámení
13 Blog Notification Oznámení Blogu
14 Site Notification Oznámení Webu
15 Tools Nástroje
16 X days ago X dnů
17 X minutes ago X minut
18 X months ago X měsíců
19 Connect to view friend list Připojit se k seznamu přátel
20 Members Členové
21 Go to our Fan Page Přejděte na naši fanstránku
22 Community Komunita
23 Community Shout Box Zprávy Komunity
24 Connect To Shout Připojit se ke Zprávám
25 Join the conversation about Připojit ke konverzaci o
26 Post Příspěvek
27 Follow Následovat
28 Followers Následovníci
29 Powered By .... Powered By ....
30 Reply Odpovědět
31 About O
32 Games Hry
33 Photo Gallery Foto Galerie
34 Gallery Galerie
35 Print This Page Vytisknout
36 Blog Search Hledat v Blogu
37 Google Search Hledat v Google
38 Translate This Page Přeložit Stránku
39 Navigator Navigator
40 Join Community Připojit ke Komunitě
41 Join our Community via Facebook Connect Připojit se ke Komunitě na Facebook
42 Play Games (Powered by HeyZap) Hrát Hry (powered by HeyZap)

43

Live Message

 

44

Play Games

 

45

Online

Online 

46

Scroll to top

 

47

Profile

Profil 

48

My Store

Můj obchod 

49

Videos

Videa 

50

Live Message

 

51

Click here to learn more about this bar

Klikněte sem a dozvíte se více ohledně této lišty 

52

Click here to view the latest posts

Klikněte sem pro zobrazení posledních příspěvků 

53

Click here to view the latest notifications

 

54

Click here to play online games

 

55

Click here to see who’s online and from where in the world

 

56

Dashboard

Nástěnka

57

X users online

X uživatelů Online 

58

Maps – see where visitors are located

 Mapy - podívejte se odkud návštěvníci přicházejí

59

Readers – what are visitors reading right now

Čtenáři - co se čte právě teď 

60

See all x users

Zobrazit všech(y) x uživatelů 

61

History – Users online during the past 24 hours

Historie - Uživatelé Online za posledních 24 hodin 

62

Recent

 

63

Group

 

64

Monthly

Měsíčně 

65

Yearly

Ročně 

66

5 Years

5 Let 

67

Zoom In

Přiblížit 

68

Watch My Latest Videos

Sledujte moje nejnovější videa 

69

View Real Time Stats (Popular Posts, Dynamic Map)

 

70

Twitter Profiles

Twitter profily 

71

Join Chat

 

72

Join our Live Chat

 

73

Fan Page

 
74  Updates  Aktualizace 
75  Subscribe   
76  Page   Strana 
77  Stream  Stream 
78  Minimize Toolbar   
79  Top Pages   
80  Click here to watch videos from our YouTube channel  Klikněte sem pro sledování videí na našem TouTube kanálu 

81

Random

Náhodně 

82

Click here to load a random post

Klikněte sem pro náhodný přispěvek 

83

Facebook recommendations

 

84

Click here to see our most popular pages on facebook

 

85

Recent activity

 

86

Click here to see the latest user activity feed on facebook

 

87

Timeline

Časová osa 

88

Click here to view our content timeline

 

89

Recent Posts Timeline

 

90

Donate

 

91

Click here to support us with a donation

 

92

Click here to change search provider

 

93

Donate to Japan

 

94

Click here to support Japan with a donation

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.