| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Albanian

Page history last edited by moran@... 9 years, 4 months ago

 

  English text Target language text
1 Change Search Ndrysho kërkimin
2 Search Kërko
3 Translate Përkthe
4 Recent posts Postime të reja
5 Random Të rastit
6 Random Posts Postime të rastit
7 Subscribe to our RSS Feed Regjistrohu në RSS Feed-in tonë
8 Subscribe By E-mail Regjistrohu me e-mail
9 Share Shperndaj
10 Share This Post Shperndaj këtë postim
11 Twitter Dashboard Paneli i kontrollit Twitter
12 Last Notification Njoftim i fundit
13 Blog Notification Njoftim nga blogu
14 Site Notification Njoftim i Sitit
15 Tools Mjete
16 X days ago X ditë më parë
17 X minutes ago X minuta më parë
18 X months ago X muaj më parë
19 Connect to view friend list Lidhu për të parë listën e miqve 
20 Members Anëtaret
21 Go to our Fan Page Shko në Faqen e Admiruesve tanë
22 Community Komuniteti
23 Community Shout Box Kendi i komunitetit
24 Connect To Shout Lidhu për të marrë pjesë
25 Join the conversation about Bashkohu në ketë temë
26 Post Postim
27 Follow Ndiq
28 Followers Ndjekës
29 Powered By .... Fuqizuar nga .... 
30 Reply Përgjigju
31 About Rreth
32 Games Lojra
33 Photo Gallery Galeria fotografike
34 Gallery Galeria
35 Print This Page Printo këtë faqe
36 Blog Search Kërko blog-un
37 Google Search Kërko në Google
38 Translate this Page Përktheje këtë faqe
39 Navigator Navigues
40 Join Community Bëhu pjesë e Komunitetit
41 Join our Community via Facebook Connect Bëhu pjesë e Komunitetit nëpërmjet Facebook Connect
42 Play Games (powered by HeyZap) Luaj Lojra (fuqizuar nga HeyZap)

43

Live Message

Mesazh Direkt

44

Play Games

Luaj Lojra

45

Online

Online

46

Scroll to top

Ngjitu lart

47

Profile

Profili

48

My Store

Dyqani im

49

Videos

Video

50

Live Message

Mesazh Direkt

51

Click here to learn more about this bar

Kliko këtu për të mësuar më shumë rreth këtij funksioni

52

Click here to view the latest posts

Kliko këtu për postimet më të fundit

53

Click here to view the latest notifications

Kliko këtu për lajmërimet më të fundit

54

Click here to play online games

Kliko këtu për të luajtur online

55

Click here to see who’s online and from where in the world

Kliko këtu për të parë kush është online dhe prej nga lidhen

56

Dashboard

Paneli

57

X users online

X vizitorë online

58

Maps – see where visitors are located

Harta - shih ku ndodhen vizitorët

59

Readers – what are visitors reading right now

Lexuesit - çfarë po lexojnë vizitorët tani

60

See all x users

Shiko të gjithë x vizitorët

61

History – Users online during the past 24 hours

Historia - Përdoruesa online gjatë 24 orëve të fundit

62

Recent

Të fundit

63

Group

Grup

64

Monthly

Mujore

65

Yearly

Vjetore

66

5 Years

5 Vjet

67

Zoom In

Zmadho

68

Watch My Latest Videos

Shiko videot e mia te fundit

69

View Real Time Stats (Popular Posts, Dynamic Map)

Shiko statistikat në kohë reale (Postime, Harta Dinamike)

70

Twitter Profiles

Profilet e Twitterit

71

Join Chat

Bashkohu në chat

72

Join our Live Chat

Bashkohu në chat direkt

73

Fan Page

Faqja e Admiruesave
74  Updates  Freskim
75  Subscribe  Abonohu 
76  Page   Faqe 
77  Stream  Rrjedhoje 
78  Minimize Toolbar   
79  Top Pages   
80  Click here to watch videos from our YouTube channel   

81

Random

 

82

Click here to load a random post

 

83

Facebook recommendations

 

84

Click here to see our most popular pages on facebook

 

85

Recent activity

 

86

Click here to see the latest user activity feed on facebook

 

87

Timeline

 

88

Click here to view our content timeline

 

89

Recent Posts Timeline

 

90

Donate

 

91

Click here to support us with a donation

 

92

Click here to change search provider

 

93

Donate to Japan

 

94

Click here to support Japan with a donation

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

Comments (1)

ShkodraOnline said

at 6:43 pm on Mar 7, 2011

Edited a couple of word, and added new ones 74-77

You don't have permission to comment on this page.