| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Azerbaijani

Page history last edited by Rufat Abas 9 years, 2 months ago

 

 

  English text Target language text
1 Change Search Axtarışı dəyiş
2 Search Axtar
3 Translate Tərcümə et
4 Recent posts Son mövzular
5 Random Təsadüfi
6 Random Posts Təsadüfi Mövzular
7 Subscribe to our RSS Feed RSS Axınına abunə ol 
8 Subscribe By E-mail E-poçt ilə abunə ol 
9 Share Paylaş
10 Share This Post Mövzunu Paylaş
11 Twitter Dashboard Twitter Paneli
12 Last Notification Son Bildirişlər
13 Blog Notification Bloqun Bildirişləri
14 Site Notification Saytın Bildirişləri
15 Tools Alətlər
16 X days ago X gün əvvəl
17 X minutes ago X dəqiqə əvvəl
18 X months ago X ay əvvəl
19 Connect to view friend list Dostların siyahısını görmək üçün qoşul
20 Members Üzvlər
21 Go to our Fan Page Fan Səhifəmizə Keç
22 Community İcma 
23 Community Shout Box İcmanın Shout Qutusu 
24 Connect To Shout Shouta Qoşul 
25 Join the conversation about Söhbətə qoşul
26 Post Dərc et
27 Follow İzlə
28 Followers İzləyicilər
29 Powered By .... ... Tərəfindən Dəstəklənməkdədir 
30 Reply Cavabla
31 About Haqqında
32 Games Oyunlar
33 Photo Gallery Foto Qalereya
34 Gallery Qalereya
35 Print This Page Səhifəni Çap Et
36
Blog Search
Bloqda Axtar 
37
Google Search
Googleda Axtar
38
Click here to translate this page
Səhifəni tərcümə etmək üçün bura bas 
39

Navigator

Naviqator 
40 Join Community
İcmaya Qoşul 
41 Click here to join our facebook community
Facebook icmamıza qoşulmaq üçün bura bas  
42 Play Games (powered by HeyZap)
Oyun Oyna (HeyZap tərəfindən Dəstəklənməkdədir)  
43 Live Message
Canlı Mesaj
44 Play Games
Oyun Oyna 
45 Online
Onlayn
46 Scroll to top
Yuxarı qalx 
47 Profile
Profil 
48 My Store
Mağazam 
49 Videos
Videolar 
50 Live Message Canlı Mesaj
51 Click here to learn more about this bar
Bu lövhə haqqında ətraflı öyrənmək üçün bura bas 
52 Click here to view the latest posts Yeni mövzulara baxmaq üçün bura bas
53 Click here  to view the latest notifications Yeni bildirişlərə baxmaq üçün bura bas
54 Click here to play online games
Onlayn oyunlar oynamaq üçün bura bas 
55 Click here to see who's online and from where in the world
Onlayn olanları və dünyanın harasında olduqlarını görmək üçün bura bas 
56 Dashboard
Panel 
57 X users online
X onlayn istifadəçi 
58 Maps - see where visitors are located
Xəritələr - ziyarətçilərin haradan olduqlarına bax 
59 Readers - what are visitors reading now
Oxucular - ziyarətçilər hazırda nəyi oxuyur 
60 See all x users
Bütün x istifadəçilərə bax 
61 History - Users online during the past 24 hours
Tarix - Son 24 saat ərzində onlayn istifadəçilər 
62 Recent Bayaqkı
63 Group Qrup 
64 Monthly Aylıq 
65 Yearly İllik 
66 5 Yearly 5 İllik 
67 Zoom In Yaxınlaşdır
68 Watch my Latest Videos Ən Son Videolarıma Bax  
69 View Real Time Stats (popular posts, dynamic map) Real Vaxtda Statlara Bax (populyar mövzular, dinamik xəritə)
70 Twitter Profiles Twitter Profilləri 
71 Join Chat Söhbətə Qoşul 
72 Join our live chat Canlı söhbətimizə qoşul 
73 Fan page Fan səhifəmiz 
74  Updates  Yeniliklər 
75  Subscribe  Abunə ol 
76  Page   Səhifə 
77  Stream  Axın 
78  Minimize Toolbar  Paneli gizlət 
79  Top Pages  Top Səhifələr 
80  Click here to watch videos from our YouTube channel  YouTube kanalımızdan videoları seyr etmək üçün bura bas 

81

Random

Təsadüfi 

82

Click here to load a random post

Təsadüfi mövzu üçün bura bas

83

Facebook recommendations

Facebook tövsiyələri 

84

Click here to see our most popular pages on facebook

Facebookda populyar səhifələri görmək üçün bura bas

85

Recent activity

Son fəaliyyət 

86

Click here to see the latest user activity feed on facebook

Facebookda istifadəçilərin son fəaliyyət axınını görmək üçün bura bas 

87

Timeline

Vaxt şkalası 

88

Click here to view our content timeline

Mövzuların vaxt şkalasını görmək üçün bura bas

89

Recent Posts Timeline

Son mövzuların vaxt şkalası

90

Donate

İanə et 

91

Click here to support us with a donation

İanə etməklə bizi dəstəkləmək üçün bura bas 

92

Click here to change search provider

Axtarış provayderini dəyişmək üçün bura bas 

93

Donate to Japan

Yaponiya üçün İanə 

94

Click here to support Japan with a donation

İanə etməklə Yaponiyanı dəstəkləmək üçün bura bas
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Recent
Group
Monthly
Yearly
5 Yearly
Zoom In
Watch my Latest Videos
View Real Time Stats (popular posts, dynamic map)
Twitter Profiles
Join Chat
Join our live chat
Fan page

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.